02623992555

VÙNG NGUYÊN LIỆU

Vùng nguyên liệu cà phê vui được chọn lọc từ nhiều vùng khác nhau. Nguyên

liệu quyết định phần lớn chất lượng sản phẩm. Hơn bao giờ hết, chúng tôi khắc

khe trong việc tuyển chọn vùng nguyên liệu của mình.

VÙNG NGUYÊN LIỆU

Vùng nguyên liệu cà phê vui được chọn lọc từ nhiều vùng khác nhau. Nguyên

liệu quyết định phần lớn chất lượng sản phẩm. Hơn bao giờ hết, chúng tôi khắc

khe trong việc tuyển chọn vùng nguyên liệu của mình.

Có vị trí địa lý thuận lợi cùng với khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp giúp cây cà phê phát triển tốt và cho năng suất cao  là một trong những vùng nguyên liệu thế mạnh của chúng tôi. Cung cấp nguyên liệu đảm bảo chất lượng cho hoạt động sản xuất của công ty.

Bên cạnh đó công ty vẫn luôn triển khai mô hình hợp tác sản xuất với các nông hộ tại các vùng nguyên liệu, đặc biệt là mô hình chế biến ướt giúp cho ra những sản phẩm hạt có chất lượng và giá thành cao, cải thiện đời sống người nông dân.

 

Nguyên liệu AnhCoffee được chọn lọc từ những vùng nguyên liệu tốt nhất tại Đắk Lắk. Kết hợp quy trình chế biến ướt - tạo ra các sản phẩm hạt cà phê có phẩm vị tốt nhất hiện nay.

 

Hệ thống nhà kính được đầu tư rộng rãi, tiết kiệm diện tích và thời gian phơi khô hạt cà phê nhân. Quá trình phơi khô hạt luôn được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, để hạt đạt được độ khô nhất định và đồng đều.