ANH COFFEE


BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

CÁC CHUỖI QUÁN CÀ PHÊ

Bảng hiệu, bảng vẫy ngoài trời

 

Quầy bar Demo

 

 

 

 

Sơ đồ bố trí quầy kệ

 

Cửa ra vào
Khách hàng tới quầy Order, nhận
phiếu để đến khu trải nghiệm cà phê
Quầy trải nghiệm cà phê:
- cà phê hạt
- máy pha cà phê
- bày sản phẩm cà phê
Nhân viên tại quầy trải nghiệmhướng dẫn, pha chế phục vụ khách.

Đồng phục nhân viên

Tạp dề Barista

Mũ Ivy

Mũ quai

 

Ly giấy

 

Ly sứ

 

Ly nhựa

 

Số bàn

 

Lót ly

 

Que đường

  

Bảng tên nhân viên

Dù ngoài trời

 

Menu